R.I.P

Vila i frid

  Till minne av de bröder som lämnat detta jordeliv och gått vidare.

Vi återförenas i sinom tid och tills dess finns ni i våra hjärtan.

R.I.P